Абонаментна поддръжка на ел. инсталации

Електра Тим ООД извършва абонаментна поддръжка на всички силнотокови ел. съоръжения, ел. инсталации и ел. уреди

Абонаментната поддръжка включва:

  • Периодичен контрол на съоръжения, инсталации, ръчни ел.инструменти и други електрически уреди.
  • Настройка и профилактика на съоръжения и инсталации за обезпечаване на нормалното им функциониране.
  • Пълно техническо обслужване.
  • Технически консултации по рутинни действия за управление на системите.
  • Доставка и подмяна на резервни части и консумативи.
  • Нови СМР.

За повече информация свържете се с нас.

  • Банков път

  • Чрез куриер

Ел. инсталации Проектиране Осветление Компютърни мрежи СОТ Пожароизвестяване Осветителни тела LED светодиоди

14.110 ms.